Audiitorteenused
- majandusaasta aruande auditeerimine;
- aastaaruande läbivaatamine (review);
- kapitali mitterahaliste sissemaksete hindamise kontroll;
- konsolideeritud aruannete audit;
- (rahvusvaheliste) kontsernide aruandluse audit;
- kontserni välisettevõtete aruandluse transformatsioon;
- siseaudit.
Raamatupidamisalased ja maksukonsultatsioonid
Finantsalased ja Juhtimiskonsultatsioonid

- Eesti ja rahvusvahelise maksustamise küsimused;
- raamatupidamisarvestuse taastamine ja korraldamine;
- finantsjuhtimise ja sisekontrolli struktuuri loomine ja kontroll;
- ettevõtete ja kontsernide finantsarvestuse struktuuri optimeerimine.
Corporate Finance

- rahvusvaheliste kontsernide (konsolideerimisgruppide) finantseerimisstruktuuri optimeerimine;
- rahvusvaheliste kontsernide loomise ja juhtimise analüüs;
- sisekontroll ja "fraud inspection".